Към междурелигиозен диалог

Междурелигозното коопериране е ключът към световния мир

Логос – Слово: Значение във Философията и в Библията

λογος (логос) — Слово
Логос (Слово) – в класическата Гръцка философия се отнася за универсалната божествена логика. Логосът е една вечна и непроменлива истина, съществуваща от времето на творението.  Във Укипедия четем, че Логос първоначално означава „основа“, „мнение“, „очакване“, „слово“, „реч“, „логика“.

В Библията думата Логос е преведена, като „Слово“.  В Библията се казва, че първоначално било Словото и чрез него всичко е създадено.  Погрешно е да се смята, че Бог или Исус са Словото. Словото е атрибут на Бог. Той мисли, разсъждава, планира по определени абсолютни принципи. И аз имам думи и мога да говоря. Аз не съм „думите“, те произлизат от мене, така и „Словото“ не е Бог, а произлиза от него.

Логос, също означава „Логика“,  „План“ или „Идея“, които създаваме с разсъжденията си. И аз имам планове, но аз не съм планът, той е продукт на творчеството ми. Така и Бог е произточника на Логоса – Словото, той не е Словото. Но както и ние творим с логиката си, така и Бог твори със Словото (Логоса).

На Български често превеждат Логос като „Наука“. Но трябва  да уточним, че Хераклит я използва в тази насока, но по-скоро, като „Принципи“ (Научни принципи и закони).  Значи говорим за „Принципите“ в божията логика и план (Словото).

Ако не бяха ранните християнски философи, като св. Августин и др. днес много от основните християнски концепции нямаше въобще да съществуват. Това което те правят е да свържат Християнските концепции с Гръцката философия. Така те отварят пътя за приемане и разбиране на Християнството.

Как всичко е станало чрез Словото?

Чрез Словото всичко стана… Значи всичко е станало според принципите, планът и идеити на Бог. Значи света не е съществувал, а е бил само в идеите и мислите на Бог. Бог започва да разсъждава, създава „Логически План“ според неговите абсолютни Принципи и Закони. След това отнема милиарди години докато този план, „Логос“, постепенно се развие и стане реалност.

В началото бе Словото (Логос) Йоан 1:1-3

След това се казва, че Словото стана плът. Това е защото Исус за първи път е въплатил Божието слово. Исус не е Словото, а е първия който наистина живее според него. Той е първия достигнал съвършенство и пълно единство с Божиите принципи и идеали. Затова се казва, че Исус е „истинската лоза“, а ние трябва да се присадиме към него. Следователно, трябва да станем като него – както и да се присъдим към неговата кръвна линия, свързана с Бог.

Какво означава да се храниш със Словото

Словото е философия, начин на мислене, определени принципи и логики, начин на живот.

Храня се чрез Словото Му, обогатявам се… Да се Храниш чрез словото, означава да го учим, вярваме и практикуваме…  Исус Христос е въплащение на Словото. Значи, че той въплащава Божиите принципи, закони… Ако и ние живеем според Словото (Принципите на Бог)  тогава и ние ще станем негово въплащение, като Исус.  Затова Библията казва, че той е първия, но ние следващите.

Filed under: Наука и религия, Ролята на религията, , , , , , , , , ,

За мир в Близкия Исток:


Междурелигиозен диалог: Д-р Муун успешно обединява лидери от трите Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

Папски съвет за междурелигиозен диалог
Междурелигиозен съвет в ООН
Глобален Фестивал за Мир

Страници

Истината Днес: Популярните статии 2008 – 2009

Надденоминационна Федерация за Мир