Към междурелигиозен диалог

Междурелигозното коопериране е ключът към световния мир

Страсбург: България нарушава правото на религиозна свобода

София, 27 януари 2011 г.Източник БХК.

Страсбург осъди България

България нарушава правото на религиозна свобода

Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода на членовете на Обединителната църква на д-р Мун

На 27 януари 2011 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) постанови решение по делото Бойчев и други срещу България. Делото засяга нахлуване на 6 април 1997 г. на няколко полицейски служители в дома на единия от жалбоподателите в Благоевград по време на сбирка на последователи на Обединителната църква на преподобния Мун, която по това време е нерегистрирана. По време на нахлуването полицията безпричинно иззема голямо количество книги, документи и видеоматериали. Според прокуратурата, която е разрешила нахлуването, жалбоподателите е следвало да бъдат предпазени от извършване на „тежко престъпление”. Неизвестно какво. Явно дори за пост-тоталитарните ни съдии, вярата е „тежко престъпление“. Та нали това ни бе втълпил атеистичния Марксизъм.

Международни масови сватби на д-р Мун
Инквизицията: Д-р Мун в затвора Денбъри
Президент Буш на Световна лидерска среща на Мун

Европейският съд по правата на човека, ЕСПЧ установи, че акцията на полицията е лишена от законова основа, тъй като правната рамка, която я регулира, е неясна и дава на полицията широки възможности за произвол. Съдът обръща внимание, че разпоредбата на член 185 от стария Наказателно-процесуален кодекс, въз основа на който прокуратурата е дала разрешение за нахлуването, е формулирана „крайно неясно”. Съдът също така посочва, че законодателството в България не създава яснота относно възможността на нерегистрирани религиозни общности да провеждат събрания, а съществуващата административна практика по време на събитията е интерпретирала такива събрания като незаконни. По тези причини Европейският съд по правата на човека ЕСПЧ намира нарушение на член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (право на свобода на религията и убежденията), както и на член 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита) във връзка с член 9. Той присъди обезщетение от 6 000 евро за тримата жалбоподатели, както и още 2 500 евро разноски по делото.

  1. Д-р Муун е признат за приноса си за световния мир.
  2. Всичките му организации са със специален статур в ООН за социален принос.
  3. Световни политически и религиозни лидери, както и учени признават усилията му за мир и междурелигиозен диалог и помирение. Включително и много Православни, и представители от всички други християнски деноминации.
  4. Той е награден за това от Сената на САЩ, Парламента на Корея… и е признат за почетен гражданин в много от щатите.
  5. Създал е и спонсорирал хиляди организации и проекти, всичките насочени към световния мир, разрешаването на глобалните проблеми и установяване на здрави семейни ценности…
  6. Уважаван е от стотици хиляди световни лидери и милиони по света, точно защото никога не налага свое мнение, а създава форум и възможност за всички да се включат и допринесът, съвместно да изградим един по-добър свят отвъд бариерите на религия, култура, националност или раса.
  7. Д-р Мун е преследван главно поради ключовия си принос в падането на Комунизма

Български хелзинкски комитет подпомогна жалбоподателите в процедурата пред ЕСПЧ. За допълнителна информация: Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет krassimir@bghelsinki.org, 0886 605 904

федерацията за вселенски мир
Масова сватба: благословия за мир – фоторепортаж
Д-р Муун връчи Купата на мира
Хуманизма: Най-опасната религиозна секта днес
Муун: Ключова роля в разпадането на Комунизма
Европейският съд осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода на обединителната църква на д-р Мун/муун под фалшив предтекст за секта, сектанти, опасност, култ, промиване на мозъци. Слухове останали от Манипулациите на комунистическия тоталитарен режим, поради анти-комунистическия принос на д-р Мун

Filed under: Деноминации, , , , , , , ,

За мир в Близкия Исток:


Междурелигиозен диалог: Д-р Муун успешно обединява лидери от трите Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

Папски съвет за междурелигиозен диалог
Междурелигиозен съвет в ООН
Глобален Фестивал за Мир

Страници

Истината Днес: Популярните статии 2008 – 2009

Надденоминационна Федерация за Мир